DeadLyBro / Turkanime Yorumlari Ac

// ==UserScript==
// @name     Turkanime Yorumlari Ac
// @namespace  https://linktr.ee/DeadLyBro
// @description TürkAnime sitesinde otomatik olarak Disqus yorumlarını açar.
// @copyright  2022, DeadLyBro (https://openuserjs.org/users/DeadLyBro)
// @author    DeadLyBro
// @version   4.3
// @match    https://www.turkanime.co/*
// @icon     https://i.hizliresim.com/cbr4snl.png
// @grant    none
// @license   MIT
// @updateURL  https://openuserjs.org/meta/DeadLyBro/Turkanime_Yorumlari_Ac.meta.js
// @downloadURL https://openuserjs.org/install/DeadLyBro/Turkanime_Yorumlari_Ac.user.js
// ==/UserScript==

// ==OpenUserJS==
// @author DeadLyBro
// ==/OpenUserJS==

setTimeout(function () {
 document.querySelector("#orta-icerik-alt > a[onclick=\"IndexSayfa('ajax/disqusyorum','orta-icerik-alt'); return false;\"]").click();
}, 1000); // 1 saniye sonra kod çalışacaktır. ( Code run after one second. )