DeadLyBro / Turkanime Yorumlari Ac

Published:

Version: 4.3+1521c9a updated

Summary: TürkAnime sitesinde otomatik olarak Disqus yorumlarını açar.

Copyright: 2022, DeadLyBro (https://openuserjs.org/users/DeadLyBro)

License: MIT

TürkAnime sitesinde otomatik olarak Disqus yorumlarını açar.

Rating: 0