kornova-viet User

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đã chính thức công bố về việc thay đổi của chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 và có hiệu lực đối với các hồ sơ I-526 nộp vào cục di trú USCIS trong ngày hoặc sau ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Mức đầu tư tối thiểu của chương trình EB5

Các khoản đầu tư của chương trình EB-5 theo quy định mới sẽ phải đạt mức tối thiểu 900.000 USD trong khu vực ưu tiên tạo Việc làm (TEA) và nếu không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư tạo việc làm (TEA), mức đầu tư yêu cầu tăng lên đến 1.800.000 USD; đồng thời các khu vực có thể đủ điều kiện  TEA cho mức đầu tư thấp sẽ  bị hạn chế hơn; và hiện không có điều khoản nào về việc tăng số lượng hạn mức visa.

Như vậy trong 4 tháng sắp tới đây chính là giai đoạn cho cơ hội cuối cùng để nhà đầu tư quan tâm đầu tư định cư Mỹ cho cả gia đình tham gia và đăng ký đầu tư theo Chương trình EB-5 với mức đầu tư thấp hiện nay.

Quy định EB-5 mới đã được công bố và sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 21.11.2019
Những thay đổi lớn bao gồm:
Số tiền đầu tư mới: Số tiền đầu tư tối thiểu hiện là 1,8 triệu USD và khoản đầu tư vùng TEA là 900.000 USD. Tuy nhiên, những thay đổi trong quy trình / chỉ định TEA có thể gây khó khăn cho hầu hết các dự án ở các khu vực mong muốn để đủ điều kiện tham gia TEA.
Chỉ định TEA đã sửa đổi: Các khu vực việc làm mục tiêu (TEA) thường được thực hiện bằng cách kết hợp các điều tra dân số vùng để có thể xác định được tỷ lệ thất nghiệp trung bình của vùng đó có được đủ điều kiện thoả yêu cầu TEA hay không. Kể từ ngày có hiệu lực của quy tắc cuối cùng, Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) sẽ loại bỏ khả năng chỉ định trực tiếp của bang về một số khu vực địa lý là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA); thay vào đó, DHS sẽ thực hiện các chỉ định này dựa trên các yêu cầu sửa đổi trong quy định giới hạn thành phần của TEA thông qua việc điều tra dân số. Những sửa đổi trên sẽ giúp đảm bảo cho việc chỉ định TEA được thực hiện một cách công bằng và nhất quán cũng như tuân thủ chặt chẽ hơn ý định của quốc hội để đầu tư trực tiếp vào các khu vực cần thiết nhất. Như vậy đinh nghĩa về khu vực TEA có thể sẽ hẹp hơn nhiều do các giới hạn trong việc tổng hợp hoặc kết hợp các vùng điều tra dân số liền kề. Nếu các dự án bị giới hạn trong một vùng điều tra dân số duy nhất hoặc “liền kề trực tiếp”, nó có thể khiến hầu hết các dự án phải thu hút ở mức trị giá 1,8 triệu USD.
Cục Di Trú Mỹ chính thức tăng mức đầu tư EB-5 lên 900,000 USD kể từ 21/11/19. Xem tin từ USCIS TẠI ĐÂY
Quy định mới về việc xoá bỏ điều kiện thẻ Xanh: Thành viên gia đình phụ thuộc phải nộp đơn yêu cầu của riêng họ ở giai đoạn chuyển sang Thẻ Xanh vĩnh viễn (bộ đơn I-829) nếu họ không có trong bộ đơn I-829 của nhà đầu tư đứng đơn chính. Quy tắc sửa đổi này để làm rõ rằng một số thành viên gia đình là thường trú nhân hợp pháp phải tự nộp đơn để xóa các điều kiện về thường trú của họ (đơn I-829). Yêu cầu này sẽ không áp dụng cho những thành viên gia đình đã được đưa vào một bản kiến ​​nghị của nhà đầu tư chính để xóa bỏ các điều kiện. Quy tắc cải thiện này giúp quy trình xét duyệt xoá bỏ các điều kiện thẻ Xanh được linh hoạt tại các địa điểm phỏng vấn và tuân theo quy trình USCIS đang áp dụng hiện tại để cấp Thẻ xanh.
Quy định về ngày ưu tiên có hiêu lực: Quy định này mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà đầu tư nhập cư EB-5 đã có đơn yêu cầu nhập cư EB-5 đã được phê duyệt trước đó. Trong trường hợp nhà đầu tư cần nộp đơn yêu cầu EB-5 mới, thông thường họ sẽ có thể giữ lại ngày ưu tiên của đơn yêu cầu đã được phê duyệt trước đó, theo các trường hợp ngoại lệ nhất định. Quy định cuối cùng này sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, 120 ngày kể từ ngày công bố trong Đăng ký Liên bang. “Hồ sơ I.526 hoàn chỉnh” trước thời điểm đó sẽ được thụ lý theo các quy tắc EB-5 cũ hiện hành.
Ý nghĩa của qui định mới và tác động đến nhà đầu tư quan tâm muốn thực hiện chương trình EB-5

Quy tắc mới công bố vẫn còn cho phép các nhà đầu tư được giữ mức tiền đầu tư 500,000 USD hiện tại và các khu vực TEA nếu nhà đầu tư gấp rút nộp bước đầu tiên trong quy trình EB-5 (hồ sơ I-526) hoàn chỉnh trước ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Điều này có nghĩa là trong thời gian 4 tháng tới (120 ngày), bất kỳ anh/chị nào đang dự định đầu tư chương trình EB-5 phải lập tức tiến hành ngay để kịp nộp đơn vào Cục Di Trú Mỹ (USCIS) trước ngày 21 tháng 11 năm 2019 nhằm hưởng được các ưu đãi như chương trình hiện tại vẫn còn đang áp dụng. Như vậy nghĩa là nhà đầu tư EB- 5 cần gấp rút hoàn tất hồ sơ và tiến hành đầu tư nhanh nhất ngay lúc này, đây là thời điểm Vàng cuối cùng.
Xem thêm: Tư vấn định cư

Stats
Member since
Number of userscripts
0
Number of libraries
0
Total installs
0
Average installs
0
Average rating
0