K Author

Facebook: Dược Nham

"Hạnh phúc phải đến từ sự tự tin của bản thân chứ không phải đến từ lời hứa của người khác...."
Thế Gia Danh Môn - Thập Tam Xuân - Cẩm Phong

Stats
Member since
Number of userscripts
1
Number of libraries
0
Total installs
9525
Average installs
9525
Average rating
3