tntc4 / forums.bgdev.org

Published:

Version: 1.0.5+c1a88f0 updated

Summary: Add ajax functionality to mark forums as read.

License: MIT; https://opensource.org/licenses/MIT

Changelog

Version 1.0.5 (July 20, 2014)
[1] С този скрипт можете да маркирате дадени раздели като прочетени. Просто кликнете на иконката която показва че има непрочетени теми в даден раздел.

[2] Добавена е възможност да научите броят на непрочетените теми в даден раздел.
Малък бадж с номерче - броят непрочетени теми в даденият раздел.[3] Добавена е възможност да следите кога се среща дадена ключова дума докато преглеждате някоя тема.За целта трябва да дефинирате в кода ключовата дума която искате да следите.

Rating: 0