timdrijvers / Jortt hour and project overview

Published:

Version: 2024-03-01+7099289

Summary: Make an overview of all registered hours, default fixed hourly rate

License: MIT

Jortt enhancements

Jortt Tampermonkey/Greasemonkey script to scratch some itches.

Geaggregeerd urenoverzicht per maand

Geeft een helder overzicht van alle gewerkte uren per maand. Voorkom dat je geen uren hebt geschreven als je aan meerdere projecten werkt.
Dit wordt getoond onder je 'Uren en projecten' overzicht.

aggregated project hours overview

Standaard uurtarief

Stel een standaard uurtarief in per project. Dit bedrag wordt automatisch ingevuld wanneer je uren registreert.

fixed rate

Rating: 0