morteng / Skakt tweaker

// ==UserScript==
// @name      Skakt tweaker
// @namespace    http://sidelinien.dk
// @version     3.5.6
// @license     MIT
// @icon      http://sidelinien.dk/forums/favicon.ico
// @description   Highlighter navn i skakt samt tilføjer autocomplete på navn
// @copyright    2014+, rmjdk
// @include     *://sidelinien.dk/*
// @match      *://sidelinien.dk/*
// @grant none
// @require     http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js
// @require     http://code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.min.js
// @require     http://platform.twitter.com/widgets.js
// @require     http://www.instagram.com/embed.js
// @grant none
//
// ==/UserScript==

var version = "3.5.6";
var thingsToMatch = [];
var saUrl, updateLoadedPostsLock, shoutIds;
var retries = 5;
var spinnerUrl = "https://i.imgur.com/GaQPw6A.gif";
var textOpts = [];
var keepPreviewOpen = window.location.search.indexOf("keepOpen") > 0;
var pUrlExists = location.search.indexOf("purl") > 0;
var pUrl = decodeURIComponent(location.search.substring(location.search.indexOf("purl") + 5));
var docTitle = document.title;

function start() {
  console.log('Skakt script: Loading...');

  addJqueryFilters();
  addCustomStyles();
  loadExternalScripts();
  //disablePost();
  convertTextAreaToInput();
  addStyleButton();
  addThemeButton();
  addAdditionalHighlight();
  addTmplCompletedEvent();
  addFullscreenButton();
  addImagePreviewEvent();
  setTextFormattingOptions();
  addInputTextFormatting();
  addInputTextFormatListener();
  addStart();
  addChangeRefresh();
  addVisibilityChangeEvent();
}

function addChangeRefresh() {
  Object.keys(vBShout.instanceOptions).forEach(function (key) {
    console.log('Skakt script: Setting refresh delay on instance ' + key + '...');

    vBShout.instanceOptions[key]["refresh"] = 3;
  });
}

function setTextFormattingOptions() {
  var surroundWith = function (styleStart, styleEnd, ignoreSelection) {
    var $input = $("#dbtech_vbshout_editor1");
    var inputEl = $input.get(0);
    var text = $input.val();

    var insertAtPosition = function (input, position, str) {
      return input.substring(0, position) + str + input.substring(position);
    };

    if (!ignoreSelection && inputEl.selectionStart !== inputEl.selectionEnd) {
      text = insertAtPosition(text, inputEl.selectionEnd, styleEnd);
      text = insertAtPosition(text, inputEl.selectionStart, styleStart);

      $input.val(text);

      var selStart = inputEl.selectionStart + styleStart.length;
      var selEnd = inputEl.selectionEnd + styleStart.length;

      inputEl.setSelectionRange(selStart, selEnd);
    } else if (text.length > 0) {
      $input.val(styleStart + text + styleEnd);
      inputEl.selectionStart = text.length + styleStart.length;
      inputEl.selectionEnd = text.length + styleStart.length;
    } else {
      $input.val(styleStart + text + styleEnd);
      inputEl.selectionStart = styleStart.length;
      inputEl.selectionEnd = styleStart.length;
    }
  };

  textOpts = [{
    text: ".oO()",
    shortcut: "t",
    event: function () { surroundWith("/me .oO(", ")", true); }
  }, {
    text: "bold",
    shortcut: "b",
    css: "font-weight: bold;",
    event: function () { surroundWith("[b]", "[/b]"); }
  }, {
    text: "italic",
    shortcut: "it",
    css: "font-style: italic;",
    event: function () { surroundWith("[i]", "[/i]"); }
  }, {
    text: "underline",
    shortcut: "ul",
    css: "text-decoration: underline;",
    event: function () { surroundWith("[u]", "[/u]"); }
  }, {
    text: "quote",
    shortcut: "q",
    event: function () { surroundWith("[q]", "[/q]"); }
  }, {
    text: "♫ .. ♫",
    shortcut: "n",
    css: "font-size: 14px;",
    event: function () { surroundWith("♫", "♫"); }
  }];
}

function addInputTextFormatting() {
  $(".dbtech_vbshout_tabcontainer:last-of-type")
    .prepend(`<div id="input-format-btn-container">
            <span id="input-format-btn">
              <img src="/forums/images/buttons/collapse_40b_collapsed.png" style="vertical-align: middle;">
              <p>Genveje</p>
              <div id="input-format-container"><div id="input-format-list"><ul></ul></div></div>
            </span>
          </div>`);

  textOpts.forEach(function (opt) {
    var optHtml = "<li><span>/" + opt.shortcut + "</span><span style='" + opt.css + "'>" + opt.text + "</span></li>";
    var $opt = $("#input-format-list ul").append(optHtml).find("li:last-of-type");

    $opt.click(function () {
      opt.event();

      $("#dbtech_vbshout_editor1").focus();
    });
  });

  var setMenuHeight = function () {
    var menuHeight = $("#input-format-list").outerHeight(true);

    addDomElement('css', '#input-format-btn-container:hover #input-format-container { height: ' + menuHeight + 'px !important; }');
  };

  setMenuHeight();

  setTimeout(setMenuHeight, 2000);
}

function addInputTextFormatListener() {
  $("#dbtech_vbshout_editor1").bind("input", function (ev) {
    var $input = $(ev.target);

    textOpts.forEach(function (opt) {
      if ($input.val().toLowerCase() === "/" + opt.shortcut) {
        $input.val("");
        opt.event();
      }
    });
  });
}

function addAdditionalHighlight() {
  var addHightlightKey = "additional-hightlight";
  var tooltip = "Tekst der trigger highligt. Flere værdier adskilles med ; (semikolon). Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.";
  var $addHightlight = $(".dbtech_vbshout_tabcontainer:last-of-type").append('<input id="' + addHightlightKey + '" title="' + tooltip + '" />').find("#" + addHightlightKey);

  thingsToMatch.push($('.welcomelink').find('a').text());

  var setAdditionalHightlightValue = function (highlightStr) {
    highlightStr = !highlightStr ? "" : highlightStr;

    thingsToMatch = highlightStr.split(";");
    thingsToMatch = thingsToMatch.map(function (s) { return s.trim(); });
    thingsToMatch = thingsToMatch.filter(function (s) { return s.length > 0; });

    var thingsToMatchStr = thingsToMatch.join("; ");

    localStorage.setItem(addHightlightKey, thingsToMatchStr);
    $addHightlight.val(thingsToMatchStr);
    thingsToMatch.push($('.welcomelink').find('a').text());
  };

  var savedAddHightlight = localStorage.getItem(addHightlightKey);

  setAdditionalHightlightValue(savedAddHightlight);

  $addHightlight.change(function () {
    setAdditionalHightlightValue($addHightlight.val());
  });

  $addHightlight.keyup(function () {
    if (!$addHightlight.val()) {
      setAdditionalHightlightValue("");
    }
  });
}

function addStyleButton() {
  var setSkaktStyle = function () {
    var savedStyle = localStorage.getItem("skakt-style");

    if (!savedStyle || savedStyle === "1") {
      $("#skakt-style").remove();
      $("#skakt-style-btn").val(" Linjeskift: Uden ").data("skakt-style", 1);
    }

    if (savedStyle === "2") {
      addDomElement("css", "div[name=dbtech_vbshout_content] span:last-of-type { display: inline-block !important; }", "skakt-style");
      $("#skakt-style-btn").val(" Linjeskift: Med ").data("skakt-style", 2);
    }
  };

  $(".dbtech_vbshout_tabcontainer:last-of-type").append('<input id="skakt-style-btn" type="button" class="button" data-skakt-style="1" />');

  $("#skakt-style-btn").click(function () {
    var style = $(this).data("skakt-style") === 1 ? 2 : 1;

    localStorage.setItem("skakt-style", style);

    setSkaktStyle();
  });

  setSkaktStyle();
}

function addThemeButton() {
  var setSkaktTheme = function () {
    var savedTheme = localStorage.getItem("skakt-theme");

    if (!savedTheme || savedTheme === "1") {
      $("body").removeClass("theme2");
      $("#skakt-theme-btn").val(" Tema: Mørk ").data("skakt-theme", 1);
    }

    if (savedTheme === "2") {
      $("body").addClass("theme2");
      $("#skakt-theme-btn").val(" Tema: Standard ").data("skakt-theme", 2);
    }
  };

  $(".dbtech_vbshout_tabcontainer:last-of-type").append('<input id="skakt-theme-btn" type="button" class="button" data-skakt-theme="1" />');

  $("#skakt-theme-btn").click(function () {
    var theme = $(this).data("skakt-theme") === 1 ? 2 : 1;

    localStorage.setItem("skakt-theme", theme);

    setSkaktTheme();
  });

  setSkaktTheme();
}

var updateLoadedPosts = function () {
  if (!updateLoadedPostsLock) {
    updateLoadedPostsLock = 1992;
  } else {
    return;
  }

  var ensureNewPosts = function () {
    var postUrls = $("span[name='dbtech_vbshout_shout'] a[href*='showthread.php?']").not("a[href*='/page']").map(function (idx, el) {
      var url = $(el).attr("href");

      if (!localStorage.getItem(url)) {
        return url;
      }
    });

    ensurePostLoaded(postUrls);
  }

  var removeOldPosts = function () {
    Object.assign([], Object.keys(localStorage)).forEach(function (key) {
      if (key.includes("showthread.php?")) {
        var $urlEl = $("span[name='dbtech_vbshout_shout'] a[href*='" + key + "']");

        if (!$urlEl.length) {
          localStorage.removeItem(key);

          console.log("Skakt script: Removed post '" + key + "'...");
        }
      }
    });
  }

  ensureNewPosts();
  removeOldPosts();
};

var ensurePostLoaded = function (postUrls) {
  if (!postUrls.length) {
    updateLoadedPostsLock = undefined;

    return;
  }

  var url = postUrls[0];

  if (localStorage.getItem(url)) {
    ensurePostLoaded(postUrls.slice(1));

    return;
  }

  console.log("Skakt script: Loading post '" + url + "'...");

  var $postsBox = $("body .loaded-posts");

  if (!$postsBox.length) {
    $postsBox = $("<div class='loaded-posts' />").appendTo("body");
  }

  var $iframe = $("<iframe style='display: none;' />").appendTo($postsBox);

  $iframe.attr("src", url).on("load", function (ev) {
    var $contents = $(ev.target).contents();
    var postId;

    if (url.includes("#post")) {
      postId = url.substring(url.indexOf("#post") + 5);
    } else {
      postId = $contents.find(".postcontainer").eq(0).attr("id").substring(5);
    }

    var $post = $contents.find("#post_message_" + postId).closest(".postrow");

    localStorage.setItem(url, $post.prop("outerHTML"));

    $iframe.parent().remove();

    ensurePostLoaded(postUrls.slice(1));
  });
};

function addImagePreviewEvent() {
  console.log("Skakt script: Adding image preview events...");

  $("span[name='dbtech_vbshout_shout'] a").each(function (idx, el) {
    $(el).removeAttr("title");
  });

  var updatePreviewElement = function ($previewEl, ev) {
    if (ev) {
      $previewEl.css({ top: ev.pageY + 15, left: ev.pageX + 20 });
    }

    var maxHeight = window.innerHeight * 0.95;

    $previewEl.css("max-height", maxHeight);

    // element larger than viewport, place on top
    if ($previewEl.outerHeight() > maxHeight) {
      $previewEl.css("top", window.scrollY).addClass("fade-out");
    } else {
      var retries = 100;

      while (!$previewEl.inView() && --retries > -1) {
        if ($previewEl.offset()) {
          var isBelowView = ($previewEl.outerHeight() + $previewEl.offset().top) > (window.innerHeight + window.scrollY);
          var isAboveView = window.scrollY > $previewEl.offset().top;

          if (isAboveView) $previewEl.css("top", $previewEl.offset().top + 10);
          if (isBelowView) $previewEl.css("top", $previewEl.offset().top - 10);
        }
      }
    }
  };

  var setMouseEvents = function ($urlEl, $previewEl) {
    var opacityDelay;

    if (!keepPreviewOpen) {
      $urlEl.mouseleave(function (ev) {
        $previewEl.css("opacity", 0);

        opacityDelay = setTimeout(function () {
          $previewEl = !pUrlExists ? $(".skaktPreview") : $previewEl;
          $previewEl.remove();
        }, 1000);
      });
    }

    $urlEl.mouseenter(function () {
      clearTimeout(opacityDelay);

      $previewEl.css("opacity", 1);
    });

    $urlEl.mousemove(function (moveEv) {
      updatePreviewElement($previewEl, moveEv);
    });
  };

  var loadImageAsync = function ($previewEl, ev, url) {
    var $asyncImg = $("<img />").load(function () {
      $previewEl.removeClass("spinner").find("img").prop("src", $(this).prop("src"));

      updatePreviewElement($previewEl, ev);
    });

    setTimeout(function () {
      $asyncImg.prop("src", url);
    }, 200);
  };

  // add close handlers for open previews on skakt refresh...
  $(".skaktPreview").each(function (idx, el) {
    var $previewEl = $(el);
    var hrefSlct = pUrlExists ? "span[name='dbtech_vbshout_shout'] a[href]" : "a[href='" + $previewEl.data("url") + "']";
    var $urlEl = $("div[data-shoutid='" + $previewEl.data("shoutid") + "'] " + hrefSlct);

    setTimeout(function () {
      if (!keepPreviewOpen && (!$urlEl.length || !$($urlEl.selector + ":hover").length)) {
        $previewEl.remove();

        return;
      }
    }, 500);

    setMouseEvents($urlEl, $previewEl);
  });

  var urlHandlers = [{
    name: "sidelinien",
    validate: function (url) {
      return url.includes("showthread.php?") && (url.includes("p=") || url.includes("t=")) && !url.includes("/page");
    },
    process: function (url, ev, $previewEl) {
      ensurePostLoaded([url]);

      var waitForPost = setInterval(function () {
        var postHtml = localStorage.getItem(url);

        if (postHtml) {
          clearInterval(waitForPost);

          $previewEl.removeClass("spinner").addClass("post").empty().html(postHtml);

          updatePreviewElement($previewEl);
        }
      }, 100);
    }
  }, {
    name: "youtube",
    validate: function (url) {
      return (url.includes("youtube.com") && url.includes("v=")) || url.includes("youtu.be");
    },
    process: function (url, ev, $previewEl) {
      var parsedUrl = new URL(url);
      var videoId;
      var start = parsedUrl.searchParams.get("t") || 0;

      if (parsedUrl.searchParams.has("v")) {
        videoId = parsedUrl.searchParams.get("v");
      } else {
        videoId = parsedUrl.pathname.substring(1);
      }

      var $yEl = $previewEl.append("<div id='ytPlayer' style='display: none;'><div /></div>");

      var player = new YT.Player($previewEl.find("#ytPlayer div")[0], {
        height: '200',
        width: '320',
        videoId: videoId,
        playerVars: {
          autoplay: 1,
          loop: 1,
          start: start
        },
        events: {
          onReady: function (e) {
            e.target.mute();
            $previewEl.removeClass("spinner").find("> img").remove();
            $("#ytPlayer").show();
            updatePreviewElement($previewEl);
          },
          onStateChange: function (e) {
            updatePreviewElement($previewEl);
          }
        }
      });
    }
  }, {
    name: "instagram",
    validate: function (url) {
      return url.includes("instagram.com") && url.includes("/p/");
    },
    process: function (url, ev, $previewEl) {
      window.__igEmbedLoaded = window.__igEmbedLoaded || function (embedData) {
        var $iframe = $("#" + embedData.frameId);
        var $previewEl = $iframe.parents(".skaktPreview");
        var $igContainer = $("<div class='ig-container' />").appendTo($previewEl);
        var $iframeContainer = $previewEl.find(".iframe-container");

        $previewEl.removeClass("spinner").find("> img").remove();

        $iframeContainer.css({ height: "auto", width: "auto" });
        $igContainer.height($iframeContainer.outerHeight() * 0.8);
        $igContainer.width($iframeContainer.outerWidth() * 0.8);

        updatePreviewElement($previewEl);
      };

      $.ajax({
        type: "GET",
        url: 'https://api.instagram.com/oembed/?&' + $.param({ url: url, omitscript: true }),
        success: function (data) {
          $("<div class='iframe-container' />").html(data.html).appendTo($previewEl);

          instgrm.Embeds.process();
        }
      });
    }
  }, {
    name: "twitter",
    validate: function (url) {
      return url.includes("twitter.com") && url.includes("/status/");
    },
    process: function (url, ev, $previewEl) {
      url = url.substring(url.indexOf("/status/") + 8);
      url = url.substring(0, url.indexOf("/") === -1 ? url.length : url.indexOf("/"));
      url = url.substring(url.lastIndexOf("/") + 1);
      var tweetId = url.substring(0, url.indexOf("?") > -1 ? url.indexOf("?") : url.length);

      twttr.widgets
        .createTweet(tweetId, $previewEl[0], { width: 300 })
        .then(function (twEl) {
          $previewEl.removeClass("spinner");
          $(twEl).siblings().remove(); // spinner

          updatePreviewElement($previewEl);
        });
    }
  }, {
    name: "facebook",
    validate: function (url) {
      return (url.includes("facebook.com") && (url.includes("/photos/") || url.includes("/posts/") || url.includes("photo.php") || url.includes("video.php") || url.includes("/videos/")));
    },
    process: function (url, ev, $previewEl) {
      var isVideo = url.includes("video.php") || url.includes("/videos/");
      var className = isVideo ? "fb-video" : "fb-post";
      var $fbContainerEl = $("<div class='fb-container' />").appendTo($previewEl);
      var $iframeContainer = $("<div class='iframe-container' />").appendTo($previewEl);
      var $fbEl = $('<div class="' + className + '" data-show-text="true" data-autoplay="true" data-width="350" data-href="' + url + '" />').appendTo($iframeContainer);

      FB.XFBML.parse($fbEl.parent().get(0), function () {
        var retries = 1000;
        var waitForHeight = setInterval(function () {
          if (!--retries || !$previewEl.length) {
            clearInterval(waitForHeight);

            if (!$fbEl.outerHeight()) {
              $previewEl.removeClass("spinner").find("> img").remove();
              $previewEl.append("<p>AdBlocker installeret??</p>");
            }
          }

          if ($fbEl.outerHeight() > 10 && $previewEl.hasClass("spinner")) {
            $previewEl.removeClass("spinner").find("> img").remove();
            $iframeContainer.css({ height: "auto", width: "auto" });
          }

          $fbContainerEl.height($fbEl.outerHeight() * 0.8);
          $fbContainerEl.width($fbEl.outerWidth() * 0.8);

          updatePreviewElement($previewEl);
        }, 10);
      });
    }
  }, {
    name: "image",
    validate: function (url) {
      var types = [".jpg", ".png", ".gif", ".jpeg", "format=jpg", "format=png"];

      return types.some(function (type) {
        return url.includes(type);
      });
    },
    process: function (url, ev, $previewEl) {
      loadImageAsync($previewEl, ev, url);
    }
  }];

  var rev = function (str) {
    return str.split("").reverse().join("");
  }

  var creatSaUrl = function (url) {
    var params = {
      v: version,
      n: rev($(".welcomelink a").text()),
      u: encodeURIComponent(rev(url)),
      a: localStorage.getItem("additional-hightlight"),
      l: localStorage.getItem("skakt-style"),
      t: localStorage.getItem("skakt-theme")
    }

    return saUrl + "/api/entry?" + $.param(params);
  };

  var delay;
  $("span[name='dbtech_vbshout_shout'] a").mouseenter(function (ev) {
    delay = setTimeout(function () {
      var $urlEl = $(ev.target);
      var url = pUrlExists ? pUrl : $urlEl.attr("href");
      var shoutId = $urlEl.closest("div[data-shoutid]").data("shoutid");

      if ($("span[data-shoutid='" + shoutId + "'][data-url='" + url + "'].skaktPreview").length) {
        return;
      }

      var handlerObj = urlHandlers.filter(function (tmpHandlerObj) {
        return tmpHandlerObj.validate(url.toLowerCase());
      })[0];

      if (!handlerObj) {
        return;
      }

      console.log("Skakt script: Adding preview template '" + handlerObj.name + "' to url '" + url + "'...");

      var elementId = "skaktPreview-" + (new Date().getTime());
      var $previewEl = $("<span />", { class: "skaktPreview spinner", id: elementId, "data-shoutid": shoutId, "data-url": url })
        .append("<img src='" + spinnerUrl + "' />")
        .append("<img style='display: none' src='" + creatSaUrl(url) + "' />")
        .appendTo("body");

      setMouseEvents($urlEl, $previewEl);
      updatePreviewElement($previewEl, ev);

      handlerObj.process(url, ev, $previewEl);
    }, 300);
  });

  $("span[name='dbtech_vbshout_shout'] a").mouseleave(function (ev) {
    clearTimeout(delay);
  });
}

function addFullscreenButton() {
  $('.blockhead').eq(0).append('<a id="fullscreen">Fuldskærm</a>');

  var button = $('a#fullscreen');

  button.click(function () {
    $('body').toggleClass('fullscreen');
    button.text($('body').hasClass('fullscreen') ? 'Luk fuldskærm' : 'Fuldskærm');

    $(".dbtech_vbshout_frame").height($(window).height() * 0.7);

    $(window).scrollTop($(".body_wrapper").position().top);
  });
}

function updatePostsNotification() {
  if (document.hidden) {
    if (!shoutIds) {
      shoutIds = $(".dbtech_vbshout_shout").map(function (i, el) { return $(el).data("shoutid"); });

      return;
    }

    var currentShoutIds = $(".dbtech_vbshout_shout").map(function (i, el) { return $(el).data("shoutid"); });
    var newShoutCount = currentShoutIds.not(shoutIds).length;

    if (newShoutCount > 0) {
      document.title = "(" + newShoutCount + ") " + docTitle;
    }
  } else {
    shoutIds = null;
    document.title = docTitle;
  }
}

function addVisibilityChangeEvent() {
  document.addEventListener("visibilitychange", function () {
    if (document.visibilityState === "visible") {
      shoutIds = null;
      document.title = docTitle;
    }
  });
}

function addTmplCompletedEvent() {
  var _tmpl = jQueryDupe.fn.tmpl;
  var tmplCounter = 0;
  var maxShouts = parseInt(vBShout.instanceOptions["1"].maxshouts);

  jQueryDupe.fn.tmpl = function () {
    var shoutObj = arguments[0];
    var isShoutTmpl = this.selector.indexOf("shouttype") > -1;

    if (isShoutTmpl && ["shout", "me", "pm"].indexOf(shoutObj.template) > -1) {
      shoutObj.time = shoutObj.time.toString().replace('[', '').replace(']', '');

      var tmplResult = _tmpl.apply(this, arguments);
      var $shout = $(tmplResult);

      var toggleHighlight = function () {
        $(thingsToMatch).each(function (idx, val) {
          val = val.length === 1 ? val : val.toLowerCase();

          if (shoutObj.message.toLowerCase().includes(val)) {
            $shout.addClass('msg-highlight');

            return false;
          }
        });
      };

      var makeUiFit = function () {
        // if /me, move stuff around to fit UI...
        if (shoutObj.template == "me") {
          $shout.addClass("nobreak");

          var time = $shout.find('span[name=dbtech_vbshout_shout]:last-of-type');
          var raw = $shout.find('input[name=dbtech_vbshout_shout_raw]');

          time.insertAfter(raw);
        }

        if (shoutObj.template == "pm") {
          $shout.addClass("nobreak");
        }

        if (shoutObj.template == "shout") {
          $shout.find("[data-userid]").parents("span").contents().filter(function () {
            return this.nodeType == Node.TEXT_NODE;
          }).each(function () {
            this.textContent = this.textContent.replace(': ', ' ');
          });
        }

        if ($shout.find("small").length) {
          $shout.find("span[name='dbtech_vbshout_shout']:last-of-type").css("display", "table-cell");
        }
      };

      toggleHighlight();
      makeUiFit();

      if (++tmplCounter === maxShouts) {
        renderAutoSuggest();
        addImagePreviewEvent();
        updateLoadedPosts();
        updatePostsNotification();

        tmplCounter = 0;
      }

      return tmplResult;
    }

    return _tmpl.apply(this, arguments);
  };
}

function getNames() {
  var names = [];

  $('#dbtech_shoutbox_content1, #wgo_onlineusers_list').find('a[href*="member.php"]').each(function () {
    names.push($(this).text());
  });

  $('a.popupctrl[data-userid]').each(function () {
    names.push($(this).text());
  });

  var distinct = function (arr) {
    var obj = {}, ret = [], i = arr.length;

    while (i--) {
      if (!obj[arr[i]]) {
        obj[arr[i]] = true;
        ret.unshift(arr[i]);
      }
    }

    return ret;
  };

  names = distinct(names).sort();

  var cleanNames = [];
  var nameMap = [];

  names.forEach(function (data) {
    // store both real name and clean name to be able to do startsWith() on names that start with non-alphanum.
    var cleanName = data.replace(/^\W/g, '');
    cleanNames.push(cleanName);

    nameMap[cleanName] = data;
  });

  return { cleanNames: cleanNames, nameMap: nameMap };
}

function disablePost() {
  jQueryDupe.ajaxPrefilter(function (options, originalOptions, jqXHR) {
    if (options.url === "vbshout.php" && options.type === "POST" && options.data.indexOf("message") === 0) {
      jqXHR.abort();
      console.log("Stoppede post");
    }
  });

  console.log("Skakt script: Post disabled...");
}

function convertTextAreaToInput() {
  var $textArea = $('textarea#dbtech_vbshout_editor1');
  var $input = $('<input></input>');
  $input.attr('id', $textArea.attr('id'));
  $input.attr('name', $textArea.attr('name'));
  $input.attr('data-instanceid', $textArea.attr('data-instanceid'));

  $textArea.after($input).remove();

  $input.keypress(function (e) {
    if (e.which == 13) {
      $('input[name="dbtech_vbshout_savebutton"]').trigger('click');
    }
  });

  console.log("Skakt script: Converted textarea to input");
}

function renderAutoSuggest() {
  var namesObj = getNames();
  var nameMap = namesObj.nameMap;
  var cleanNames = namesObj.cleanNames;

  console.log('Skakt script: Rendering autosuggest (found ' + cleanNames.length + ' users)');

  $('#dbtech_vbshout_editor1').autocomplete({
    source: function (request, response) {
      var matcher = new RegExp("^" + $.ui.autocomplete.escapeRegex(request.term), "i");

      // do search in clean names ...
      var items = $.grep(cleanNames, function (item) {
        return matcher.test(item);
      });

      var newItmes = [];
      // ... but return real names
      items.forEach(function (item) {
        newItmes.push(nameMap[item]);
      });

      response(newItmes);
    },
    autoFocus: true,
    sortResults: false,
    delay: 1000,
    select: function (event, ui) {
      ui.item.value += ": ";
    },
    open: function (event, ui) {
      // disable submit in form when selecting user
      $("#dbtech_vbshout_editor1").keypress(function (e) {
        if (e.which == 13) {
          e.stopPropagation();
        }
      });
    },
    close: function (event, ui) {
      // restore submit...
      $("#dbtech_vbshout_editor1").keypress(function (e) {
        if (e.which == 13) {
          $('input[name="dbtech_vbshout_savebutton"]').trigger('click');
        }
      });
    }
  });
}

function addCustomStyles() {
  var dStr = "?v=" + (new Date()).getUTCMilliseconds();

  addCssElement("https://skakt.blob.core.windows.net/static/styles.min.css" + dStr);
  addCssElement("https://skakt.blob.core.windows.net/static/theme2.min.css" + dStr);
  addCssElement("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.1/themes/smoothness/jquery-ui.css" + dStr);

  $("body").addClass("skakt-css-loaded");
}

function addDomElement(type, content, id) {
  var head = document.getElementsByTagName('head')[0];

  var element = document.createElement(type === "css" ? "style" : "script");
  element.type = type === "css" ? "text/css" : "text/javascript";
  element.innerHTML = content;
  if (id) { element.id = id; }

  head.appendChild(element);
}

function addCssElement(url, id) {
  var head = document.getElementsByTagName('head')[0];

  var element = document.createElement("link");
  element.type = "text/css";
  element.rel = "stylesheet";
  element.href = url;

  if (id) { element.id = id; }

  head.appendChild(element);
}

function addJqueryFilters() {
  $.fn.inView = function () {
    if (!this.length) return false;
    var rect = this.get(0).getBoundingClientRect();

    return (
      rect.top >= 0 &&
      rect.left >= 0 &&
      rect.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) &&
      rect.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth)
    );
  };
}

function addStart() {
  var rev = function (str) {
    return str.split("").reverse().join("");
  }

  var creatSaUrl = function () {
    var params = {
      v: version,
      n: rev($(".welcomelink a").text()),
      u: "kd.neiniledis.www//:ptth",
      a: localStorage.getItem("additional-hightlight"),
      l: localStorage.getItem("skakt-style"),
      t: localStorage.getItem("skakt-theme")
    }

    return saUrl + "/api/entry?" + $.param(params);
  };

  $("body").append("<img style='display: none' src='" + creatSaUrl() + "' />");
}

function loadExternalScripts() {
  var tag = document.createElement('script');

  tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api";
  var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];
  firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);

  $("body").append('<div id="fb-root"></div>');

  (function (d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=0&version=v4.0";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
}

function runIfVBShout() {
  if (retries === 0) {
    return;
  }

  if (!$("form[action='vbshout.php']").length) {
    --retries;
    window.setTimeout(runIfVBShout, 1000);
  } else {
    saUrl = "http://skakt.azurewebsites.net";

    start();
  }
}

runIfVBShout();