morteng / Skakt tweaker

// ==UserScript==
// @name      Skakt tweaker
// @namespace    http://sidelinien.dk
// @version     3.0.1
// @license     MIT
// @icon      http://sidelinien.dk/forums/favicon.ico
// @description   Highlighter navn i skakt samt tilføjer autocomplete på navn
// @copyright    2014+, rmjdk
// @include     http://sidelinien.dk/*
// @match      http://sidelinien.dk/*
// @grant none
// @require     http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js
// @require     http://code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.min.js
// @require     http://platform.twitter.com/widgets.js
// @grant none
//
// ==/UserScript==

var thingsToMatch = [];
var timer;
var retries = 5;
var spinnerUrl = "https://i0.wp.com/cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/galleriffic/2.0.1/css/loader.gif?resize=48%2C48";
var textOpts = [];

function start() {
  console.log('Skakt script: Loading...');

  addJqueryFilters();
  addJQueryUIStyles();
  loadYoutubeApi();
  //disablePost();
  convertTextAreaToInput();
  addStyleButton();
  addAdditionalHighlight();
  addCustomStyles();
  addTmplCompletedEvent();
  addFullscreenButton();
  addImagePreviewEvent();
  setTextFormattingOptions();
  addInputTextFormatting();
  addInputTextFormatListener();
}

function setTextFormattingOptions() {
  var surroundWith = function (styleStart, styleEnd, ignoreSelection) {
    var $input = $("#dbtech_vbshout_editor1");
    var inputEl = $input.get(0);
    var text = $input.val();

    var insertAtPosition = function(input, position, str) {
      return input.substring(0, position) + str + input.substring(position);
    };

    if (!ignoreSelection && inputEl.selectionStart !== inputEl.selectionEnd) {
      text = insertAtPosition(text, inputEl.selectionEnd, styleEnd);
      text = insertAtPosition(text, inputEl.selectionStart, styleStart);

      $input.val(text);

      var selStart = inputEl.selectionStart + styleStart.length;
      var selEnd = inputEl.selectionEnd + styleStart.length;

      inputEl.setSelectionRange(selStart, selEnd);
    } else if (text.length > 0) {
      $input.val(styleStart + text + styleEnd);
      inputEl.selectionStart = text.length + styleStart.length;
      inputEl.selectionEnd = text.length + styleStart.length;
    } else {
      $input.val(styleStart + text + styleEnd);
      inputEl.selectionStart = styleStart.length;
      inputEl.selectionEnd = styleStart.length;
    }
  };

  textOpts = [{
    text: ".oO()",
    shortcut: "t",
    event: function() { surroundWith("/me .oO(", ")", true); }
  }, {
    text: "bold",
    shortcut: "b",
    css: "font-weight: bold;",
    event: function() { surroundWith("[b]", "[/b]"); }
  }, {
    text: "italic",
    shortcut: "i",
    css: "font-style: italic;",
    event: function() { surroundWith("[i]", "[/i]"); }
  }, {
    text: "quote",
    shortcut: "q",
    event: function() { surroundWith("[q]", "[/q]"); }
  }, {
    text: "♫ .. ♫",
    shortcut: "n",
    css: "font-size: 14px;",
    event: function() { surroundWith("♫", "♫"); }
  }];
}

function addInputTextFormatting() {
  $(".dbtech_vbshout_tabcontainer:last-of-type")
    .prepend(`<div id="input-format-btn-container">
						<span id="input-format-btn">
							<img src="/forums/images/buttons/collapse_40b_collapsed.png" style="vertical-align: middle;">
							<p>Genveje</p>
							<div id="input-format-container"><div id="input-format-list"><ul></ul></div></div>
						</span>
					</div>`);

  textOpts.forEach(function(opt) {
    var optHtml = "<li><span>/" + opt.shortcut + "</span><span style='" + opt.css + "'>" + opt.text +"</span></li>";
    var $opt = $("#input-format-list ul").append(optHtml).find("li:last-of-type");

    $opt.click(function () {
      opt.event();

      $("#dbtech_vbshout_editor1").focus();
    });
  });

  var menuHeight = $("#input-format-list").outerHeight(true);
  addDomElement('css', '#input-format-btn-container:hover #input-format-container { height: ' + menuHeight + 'px !important; }');
}

function addInputTextFormatListener() {
  $("#dbtech_vbshout_editor1").bind("input", function(ev) {
    var $input = $(ev.target);

    textOpts.forEach(function(opt) {
      if ($input.val().toLowerCase() === "/" + opt.shortcut) {
        $input.val("");
        opt.event();
      }
    });
  });
}

function addAdditionalHighlight() {
  var addHightlightKey = "additional-hightlight";
  var tooltip = "Tekst der trigger highligt. Flere værdier adskilles med ; (semikolon). Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.";
  var $addHightlight = $(".dbtech_vbshout_tabcontainer:last-of-type").append('<input id="' + addHightlightKey + '" title="' + tooltip + '" />').find("#" + addHightlightKey);

  thingsToMatch.push($('.welcomelink').find('a').text());

  var setAdditionalHightlightValue = function (highlightStr) {
    highlightStr = !highlightStr ? "" : highlightStr;

    thingsToMatch = highlightStr.split(";");
    thingsToMatch = thingsToMatch.map(function (s) { return s.trim(); });
    thingsToMatch = thingsToMatch.filter(function (s) { return s.length > 0; });

    var thingsToMatchStr = thingsToMatch.join("; ");

    localStorage.setItem(addHightlightKey, thingsToMatchStr);
    $addHightlight.val(thingsToMatchStr);
    thingsToMatch.push($('.welcomelink').find('a').text());
  };

  var savedAddHightlight = localStorage.getItem(addHightlightKey);

  setAdditionalHightlightValue(savedAddHightlight);

  $addHightlight.change(function () {
    setAdditionalHightlightValue($addHightlight.val());
  });

  $addHightlight.keyup(function () {
    if (!$addHightlight.val()) {
      setAdditionalHightlightValue("");
    }
  });
}

function addStyleButton() {
  var setSkaktStyle = function() {
    var savedStyle = localStorage.getItem("skakt-style");

    if (!savedStyle || savedStyle === "1") {
      $("#skakt-style").remove();
      $("#skakt-style-btn").val(" Uden linjeskift ").data("skakt-style", 1);
    }

    if (savedStyle === "2") {
      addDomElement("css", "div[name=dbtech_vbshout_content] span:last-of-type { display: inline-block !important; }", "skakt-style");
      $("#skakt-style-btn").val(" Med linjeskift ").data("skakt-style", 2);
    }
  };

  $(".dbtech_vbshout_tabcontainer:last-of-type").append('<input id="skakt-style-btn" type="button" class="button" data-skakt-style="1" />');

  $("#skakt-style-btn").click(function () {
    var style = $(this).data("skakt-style") === 1 ? 2 : 1;

    localStorage.setItem("skakt-style", style);

    setSkaktStyle();
  });

  setSkaktStyle();
}

function addImagePreviewEvent() {
  console.log("Skakt script: Adding image preview events...");

  $("span[name='dbtech_vbshout_shout'] a").each(function (idx, el) {
    $(el).removeAttr("title");
  });

  var setPreviewPosition = function ($previewEl, ev) {
    $previewEl.css("top", ev.pageY + 15).css("left", ev.pageX + 20);

    var retries = 100;

    // element larger than viewport, place on top
    if ($previewEl.outerHeight() > window.innerHeight) {
      $previewEl.css("top", window.scrollY).css("position", "absolute");
    } else {
      while (!$previewEl.inView() && --retries > -1) {
        if (retries > 0 && $previewEl.offset()) {
          var isBelowView = ($previewEl.outerHeight() + $previewEl.offset().top) > (window.innerHeight + window.scrollY);
          var isAboveView = window.scrollY > $previewEl.offset().top;

          if (isAboveView) {
            $previewEl.css("top", $previewEl.offset().top + 10);
          }

          if (isBelowView) {
            $previewEl.css("top", $previewEl.offset().top - 10);
          }
        }
      }
    }
  };

  var setMouseEvents = function ($urlEl, $previewEl) {
    var leaveDelay, opacityDelay;

    $urlEl.mouseleave(function () {
      $previewEl.css("opacity", 0);

      leaveDelay = setTimeout(function() {
        $previewEl.remove();
      }, 1000);
    });

    $urlEl.mouseenter(function() {
      clearTimeout(leaveDelay);
      $previewEl.css("opacity", 1);
    });

    $urlEl.mousemove(function (moveEv) {
      setPreviewPosition($previewEl, moveEv);
    });
  };

  var loadImageAsync = function ($previewEl, ev, url) {
    var $asyncImg = $("<img />").load(function () {
      $($previewEl).find("img").prop("src", $(this).prop("src"));

      setPreviewPosition($previewEl, ev);
    });

    setTimeout(function() {
      $asyncImg.prop("src", url);
    }, 200);
  };

  var isImage = function(url) {
    var isImg = false;
    url = url.toString().toLowerCase();

    if (url.indexOf("twimg.com/media") > -1 && url.indexOf(".jpg")) { isImg = true; }
    if (url.indexOf(".jpg") > -1 || url.indexOf(".gif") > -1 || url.indexOf(".png") > -1 || url.indexOf(".jpeg") > -1) { isImg = true; }
    if (url.indexOf("fbcdn.net") > -1 && url.indexOf(".jpg") > -1) { isImg = true; }

    return isImg;
  };

  var isTweet = function(url) {
    url = url.toString().toLowerCase();

    return (url.indexOf("twitter.com") > -1 && url.indexOf("/status/") > -1);
  };

  var isInstagram = function(url) {
    url = url.toString().toLowerCase();

    return (url.indexOf("instagram.com") > -1 && url.indexOf("/p/") > -1);
  };

  var isYoutube = function(url) {
    url = url.toString().toLowerCase();

    return (url.indexOf("youtube.com") > -1 && url.indexOf("v=") > -1) || url.indexOf("youtu.be") > -1;
  };

  // add close handlers for open previews on skakt refresh...
  $(".skaktPreview").each(function (idx, el) {
    var $urlEl = $("div[data-shoutid='" + $(el).data("shoutid") + "'] a[href='" + $(el).data("url") + "']");

    if ($urlEl.length === 0 || $($urlEl.selector + ":hover").length === 0) {
      $(el).remove();
    }

    setMouseEvents($urlEl, $(el));
  });

  var delay;
  $("span[name='dbtech_vbshout_shout'] a").mouseenter(function (ev) {
    delay = setTimeout(function () {
      var $target = $(ev.target);
      var url = $target.prop("href");
      //url = "https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/pJgCrRv7_nG0fhd_Ui-934HUi7A=/0x0:1430x808/920x613/filters:focal(574x303:802x531):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/55454065/facebook_fake_news_feed.0.png";
      //url = "https://twitter.com/FCKobenhavn/status/880149023415566336";
      //url = "https://www.instagram.com/p/BV_ww6HnlK2/?taken-by=mzanka";
      //url = "https://www.youtube.com/watch?v=BYD0vxPpEfc";
      //url = "https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/21742945_1442006849240144_2710030572559463668_n.jpg?oh=6b5c8d7db2e461c34ba22ab30b2c8ee6&oe=5A15AFED";
      //url = "https://youtu.be/FdeioVndUhs";
      //url = "https://i.redditmedia.com/tMcUoof3tFg5LbTH9aQkPJGuztVMI6ZQx4bUylYB_aI.jpg?w=648&s=ce75331fa619aeccabb10ef3382b3b38";
      //url = "https://twitter.com/prinsnikolaj/status/919203838871121920";

      if (!isImage(url) && !isTweet(url) && !isInstagram(url) && !isYoutube(url)) { return; }

      var elementId = "skaktPreview-" + (new Date().getTime());
      var shoutId = $target.closest("div[data-shoutid]").data("shoutid");

      if ($("span[class='skaktPreview'][data-shoutid='" + shoutId + "'][data-url='" + url +"']").length > 0) {
        return;
      }

      var spinnerElStr = "<img src='" + spinnerUrl + "' />";
      var previewElStr = "<span class='skaktPreview' id='" + elementId + "' data-shoutid=" + shoutId + " data-url=" + url + ">" + spinnerElStr + "</span>";
      var $previewEl = $("body").append(previewElStr).find("#" + elementId);

      setPreviewPosition($previewEl, ev);

      if (isImage(url)) {
        loadImageAsync($previewEl, ev, url);
      }

      if (isTweet(url)) {
        url = url.substring(url.indexOf("/status/") + 8);
        url = url.substring(0, url.indexOf("/") === -1 ? url.length : url.indexOf("/"));

        var tweetId = url.substring(url.lastIndexOf("/") + 1);

        twttr.widgets
          .createTweet(tweetId, $previewEl[0], { width: 300 })
          .then(function(twEl) {
          $(twEl).siblings().remove(); // spinner
          setPreviewPosition($previewEl, ev);
        });
      }

      if (isInstagram(url)) {
        $.ajax({
          url: 'https://api.instagram.com/oembed/?&url=' + url,
          dataType: "jsonp",
          success: function(data) {
            loadImageAsync($previewEl, ev, data.thumbnail_url);
          },
        });
      }

      if (isYoutube(url)) {
        var videoId;

        if (url.indexOf("v=") > -1) {
          videoId = url.substring(url.indexOf("v=") + 2);
        } else {
          videoId = url.substring(url.lastIndexOf("/") + 1);
        }

        var $yEl = $previewEl.append("<div id='ytPlayer' style='display: none;'><div /></div>");

        var player = new YT.Player($previewEl.find("#ytPlayer div")[0], {
          height: '200',
          width: '320',
          videoId: videoId,
          playerVars: {
            autoplay: 1,
            loop: 1
          },
          events: {
            onReady: function (e) {
              e.target.mute();
              $previewEl.find("> img").remove();
              $("#ytPlayer").show();
              setPreviewPosition($previewEl, ev);
            },
            onStateChange: function (e) {
              setPreviewPosition($previewEl, ev);
            }
          }
        });
      }

      setMouseEvents($target, $previewEl);
    }, 300);

  });

  $("span[name='dbtech_vbshout_shout'] a").mouseleave(function (ev) {
    clearTimeout(delay);
  });
}

function addFullscreenButton() {
  $('.blockhead').eq(0).append('<a id="fullscreen">Fuldskærm</a>');

  var button = $('a#fullscreen');

  button.click(function() {
    $('body').toggleClass('fullscreen');
    button.text($('body').hasClass('fullscreen') ? 'Luk fuldskærm' : 'Fuldskærm');

    $(".dbtech_vbshout_frame").height($(window).height() * 0.7);

    $(window).scrollTop($(".body_wrapper").position().top);
  });
}

function addTmplCompletedEvent() {
  var _tmpl = jQueryDupe.fn.tmpl;

  jQueryDupe.fn.tmpl = function() {
    var shoutObj = arguments[0];

    if ((shoutObj.template == "shout" || shoutObj.template == "me" || shoutObj.template == "pm")) {
      shoutObj.time = shoutObj.time.toString().replace('[', '').replace(']', '');

      var tmplResult = _tmpl.apply(this, arguments);
      var $shout = $(tmplResult);

      var toggleHighlight = function () {
        $(thingsToMatch).each(function(idx, val) {
          val = val.length === 1 ? val : val.toLowerCase();

          if (shoutObj.message.toLowerCase().indexOf(val) > -1) {
            $shout.addClass('msg-highlight');

            return false;
          }
        });
      };

      var makeUiFit = function () {
        // if /me, move stuff around to fit UI...
        if (shoutObj.template == "me") {
          $shout.addClass("nobreak");

          var time = $shout.find('span[name=dbtech_vbshout_shout]:last-of-type');
          var raw = $shout.find('input[name=dbtech_vbshout_shout_raw]');

          time.insertAfter(raw);
        }

        if (shoutObj.template == "pm"){
          $shout.addClass("nobreak");
        }

        if (shoutObj.template == "shout") {
          $shout.find("[data-userid]").parents("span").contents().filter(function() {
            return this.nodeType == Node.TEXT_NODE;
          }).each(function(){
            this.textContent = this.textContent.replace(': ', ' ');
          });
        }

        if ($shout.find("small").length) {
          $shout.find("span[name='dbtech_vbshout_shout']:last-of-type").css("display", "table-cell");
        }
      };

      toggleHighlight();
      makeUiFit();

      // delay renderAutoSuggest to stop multiple executions
      if (timer !== null) {
        clearTimeout(timer);
        timer = null;

        timer = setTimeout(function () {
          renderAutoSuggest();
          addImagePreviewEvent();
        }, 1);
      }

      return tmplResult;
    }

    return _tmpl.apply(this, arguments);
  };
}

function getNames() {
  var names = [];

  $('#dbtech_shoutbox_content1, #wgo_onlineusers_list').find('a[href*="member.php"]').each(function() {
    names.push($(this).text());
  });

  $('a.popupctrl[data-userid]').each(function() {
    names.push($(this).text());
  });

  var distinct = function(arr) {
    var obj = {}, ret = [], i = arr.length;

    while (i--) {
      if (!obj[arr[i]]) {
        obj[arr[i]] = true;
        ret.unshift(arr[i]);
      }
    }

    return ret;
  };

  names = distinct(names).sort();

  var cleanNames = [];
  var nameMap = [];

  names.forEach(function(data) {
    // store both real name and clean name to be able to do startsWith() on names that start with non-alphanum.
    var cleanName = data.replace(/^\W/g, '');
    cleanNames.push(cleanName);

    nameMap[cleanName] = data;
  });

  return { cleanNames: cleanNames, nameMap: nameMap };
}

function disablePost() {
  jQueryDupe.ajaxPrefilter(function(options, originalOptions, jqXHR) {
    if (options.url === "vbshout.php" && options.type === "POST" && options.data.indexOf("message") === 0 ) {
      jqXHR.abort();
      console.log("Stoppede post");
    }
  });

  console.log("Skakt script: Post disabled...");
}

function convertTextAreaToInput() {
  var $textArea = $('textarea#dbtech_vbshout_editor1');
  var $input = $('<input></input>');
  $input.attr('id', $textArea.attr('id'));
  $input.attr('name', $textArea.attr('name'));
  $input.attr('data-instanceid', $textArea.attr('data-instanceid'));

  $textArea.after($input).remove();

  $input.keypress(function (e) {
    if (e.which == 13) {
      $('input[name="dbtech_vbshout_savebutton"]').trigger('click');
    }
  });

  console.log("Skakt script: Converted textarea to input");
}

function renderAutoSuggest() {
  var namesObj = getNames();
  var nameMap = namesObj.nameMap;
  var cleanNames = namesObj.cleanNames;

  console.log('Skakt script: Rendering autosuggest (found ' + cleanNames.length + ' users)');

  $('#dbtech_vbshout_editor1').autocomplete({
    source: function( request, response ) {
      var matcher = new RegExp( "^" + $.ui.autocomplete.escapeRegex( request.term ), "i" );

      // do search in clean names ...
      var items = $.grep( cleanNames, function( item ) {
        return matcher.test( item );
      });

      var newItmes = [];
      // ... but return real names
      items.forEach(function(item) {
        newItmes.push(nameMap[item]);
      });

      response( newItmes );
    },
    autoFocus: true,
    sortResults: false,
    delay: 1000,
    select: function( event, ui ) {
      ui.item.value += ": ";
    },
    open: function( event, ui ) {
      // disable submit in form when selecting user
      $("#dbtech_vbshout_editor1").keypress(function (e) {
        if (e.which == 13) {
          e.stopPropagation();
        }
      });
    },
    close: function( event, ui ) {
      // restore submit...
      $("#dbtech_vbshout_editor1").keypress(function (e) {
        if (e.which == 13) {
          $('input[name="dbtech_vbshout_savebutton"]').trigger('click');
        }
      });
    }
  });
}

function addJQueryUIStyles() {
  $.ajax({
    url: "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.1/themes/smoothness/jquery-ui.css",
    async: true,
    success: function(data) {
      addDomElement('css', data);
    },
    error: function(err) {
      console.log(err);
    }
  });
}

function addCustomStyles() {
  var borderColor = '#E3E3E3';
  var backgroundColor = '#F2F2F2';

  addDomElement('css', '.ui-state-focus-custom { background-color: #eee !important; font-weight: bold; }');
  addDomElement('css', '.ui-menu-item { color: #417394; font-size: 11px; background-color: ' + backgroundColor + '; }');
  addDomElement('css', '.ui-autocomplete { border: 1px solid ' + '#6B91AB' + '; }');
  addDomElement('css', 'ul.dbtech_shoutarea_left { width: 100% !important; margin-bottom: 2px; }');
  addDomElement('css', 'input#dbtech_vbshout_editor1 { height: 25px; width: 100%; border: 1px solid #6B91AB; font-size: 12px; margin-bottom: 3px; padding-left: 3px; }');
  addDomElement('css', 'div[name=dbtech_vbshout_content] { padding-left: 0px; }');
  addDomElement('css', 'div[name=dbtech_vbshout_content] span:last-of-type { display: block; }');
  addDomElement('css', 'div[name=dbtech_vbshout_content] .nobreak span:last-of-type { display: inline-block; }');
  addDomElement('css', 'div.dbtech_vbshout_shout.alt1 { margin-bottom: 2px !important; padding: 3px 3px 1px 6px; margin: 3px 0 3px 0 }');
  addDomElement('css', 'div.dbtech_vbshout_shout.alt1 a.popupctrl{ font-weight: bold; }');
  addDomElement('css', '.msg-highlight { background-color: ' + backgroundColor + ' !important; border: 1px solid ' + borderColor + '; border-radius: 3px; padding: 3px 3px 3px 6px; margin: 3px 0 3px 0 }');
  addDomElement('css', 'ul.dbtech_shouts { width: 100% !important; }');
  addDomElement('css', '.fullscreen div#sidebar_container { display: none; }');
  addDomElement('css', '.fullscreen div#pagetitle { display: none; }');
  addDomElement('css', '.fullscreen div#breadcrumb { display: none; }');
  addDomElement('css', '.fullscreen div#content { margin-left: 0 !important; }');
  addDomElement('css', '.fullscreen ol#forums { display: none; }');
  addDomElement('css', 'a#fullscreen { float: left; cursor: pointer; }');
  addDomElement('css', '.skaktPreview { position: absolute; background-color: white; border: 1px solid #6B91AB; border-radius: 4px; overflow: hidden; transition: opacity 1s linear; }');
  addDomElement('css', '.skaktPreview img { max-height: 300px; }');
  addDomElement('css', '#skakt-style-btn { float: right; }');
  addDomElement('css', 'twitterwidget { margin: 0 !important; }');
  addDomElement('css', 'input#additional-hightlight { float: right; margin-left: 5px; margin-right: 5px; padding: 2px; font-size: 11px; height: 19px; width: 100px; }');
  addDomElement('css', 'ul.dbtech_shouts li:first-of-type { overflow-x: hidden; }');
  addDomElement('css', '#input-format-btn-container { display: inline-block; font-size: 11px; cursor: default; margin-left: 15px; }');
  addDomElement('css', '#input-format-btn-container p { display: inline; }');
  addDomElement('css', '#input-format-btn img { vertical-align: middle; margin-right: 1px; margin-bottom: 2px; }');
  addDomElement('css', '#input-format-container { position: absolute; overflow: hidden; z-index: 99999; transition: all 150ms linear; height: 0; box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);}');
  addDomElement('css', '#input-format-list { font-size: 12px; background-color: white; padding: 3px 15px 10px 15px; }');
  addDomElement('css', '#input-format-list li { cursor: pointer; height: 18px; box-sizing: border-box; overflow: hidden; }');
  addDomElement('css', '#input-format-list li:hover { border-bottom: 1px dotted grey; }');
  addDomElement('css', '#input-format-list li span:first-of-type { display: inline-block; width: 22px; opacity: 0.6; }');
  addDomElement('css', '#input-format-list li span:last-of-type { display: inline-block; }');
}

function addDomElement(type, content, id) {
  var head = document.getElementsByTagName('head')[0];

  var element = document.createElement(type === "css" ? "style" : "script");
  element.type = type === "css" ? "text/css" : "text/javascript";
  element.innerHTML = content;
  if (id) { element.id = id; }

  head.appendChild(element);
}

function addJqueryFilters() {
  $.fn.inView = function(){
    if(!this.length) return false;
    var rect = this.get(0).getBoundingClientRect();

    return (
      rect.top >= 0 &&
      rect.left >= 0 &&
      rect.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) &&
      rect.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth)
    );
  };
}

function loadYoutubeApi() {
  var tag = document.createElement('script');

  tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api";
  var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];
  firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);
}

// account for vBShout delay
function runIfVBShout() {
  if (retries === 0) {
    return;
  }

  if (typeof window.vBShout === "undefined") {
    --retries;
    window.setTimeout(runIfVBShout, 1000);
  } else {
    start();
  }
}

runIfVBShout();