kdw2060 / Zet alle aquabrowser zoekresultaten op een selectielijst

// ==UserScript==
// @name     Zet alle aquabrowser zoekresultaten op een selectielijst
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @license   MIT
// @require   https://gist.github.com/raw/2625891/waitForKeyElements.js
// @description hacking library tools is cool!
// @author    kdw2060
// @include   http://zoeken.*.bibliotheek.be/*
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function() {
  'use strict';
    
  function selecteerAlles() {
    //selecteer het eerste item
    $("#resultContainer li:first .record-selection-toggle a").trigger("click");
    
    //selecteer de overige items
    $("#resultContainer li:first ~ li .record-selection-toggle a").trigger("click");
    
    //zet alvast de volgende pagina klaar als die er is
     if ($("#resultsPaging .next")) {
        $("#resultsPaging .next a").delay(500).trigger("click");
        $(document).ajaxComplete(function() {
          $("#selecteerAllesLink").remove();
        });
     }
  }
  
  //even wachten tot de alle AJAX-onderdelen van de pagina geladen zijn alvorens de 'selecteer alles' link te tonen
  function toonLink() {
    $(".feedback-query").append("&nbsp;&nbsp;<a href='javascript:void('0')' id='selecteerAllesLink'>Selecteer alle items</a>");
    $("#selecteerAllesLink").click(function() {selecteerAlles();});
  }
  waitForKeyElements (".feedback-query", toonLink);
  
})();