Install
esoytekin / kullanici_entryleri

Published:

Version: 0.0.1+f572011 updated

Summary: Kullanici ismine tikaldiginizda sag tarafta kullanicinin son 10 entrysi gorunur

Copyright: 2023, esoytekin (https://openuserjs.org/users/esoytekin)

License: MIT

Bu script kullanici adina tikaldiginizda sag tarafta kullanicinin son 10 entrysini gormenizi saglar

Rating: 0