Install
baivong / manga comic downloader

Published:

Version: 3.1.6+7a9e96c updated

Summary: Tải truyện tranh từ các trang chia sẻ ở Việt Nam. Nhấn Alt+Y để tải toàn bộ.

Groups:

Support: https://github.com/lelinhtinh/Userscript/issues

License: MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt

Manga Comic Downloader

Tải truyện tranh từ các trang chia sẻ ở Việt Nam.

manga comic downloader

Hướng dẫn

Cơ bản

 1. Vào trang đọc truyện tranh, phần danh sách truyện.
 2. Right-click lên liên kết chương truyện cần tải (Hoặc Hold nếu dùng mobile).
 3. Nhấn tổ hợp phím Alt+Y hoặc chọn Download All Chapters từ Scripts commands để tải toàn bộ.

Nâng cao

 • Bỏ qua chương: Hold phím Ctrl+Shift và Click lên liên kết, sau đó khi tải toàn bộ, những chương này sẽ bị bỏ qua.
 • Tải nhiều chương: Hold phím Ctrl và Click lên liên kết, khi thả phím Ctrl ra việc tải sẽ bắt đầu, chỉ những chương vừa chọn và theo thứ tự đã Click.
 • Gộp nhiều chương: Tương tự Tải nhiều chương, thay phím Ctrl bằng Shift. Những chương đã chọn sẽ được gộp vào chung một file khi tải.
 • Gộp toàn bộ: Nhấn tổ hợp phím Shift+Alt+Y hoặc chọn Download All To One File từ Scripts commands để tải toàn bộ vào một file duy nhất.

Lưu ý

 • Chỉ có thể tải một chương truyện mỗi lần, bạn cần phải đợi tiến trình hiện tại hoàn thành. Sau đó mới có thể tải chương truyện khác.
 • Vì script yêu cầu quyền truy cập nội dung trên mọi trang web (@connect *) nên Tampermonkey sẽ có hiện cảnh báo. Chọn Always allow all domains để bỏ qua.
 • Trên Firefox Mobile chỉ có thể sử dụng Greasemonkey, có thể không hoạt động trên một số Host có phiên bản mobile riêng. Hold vào một vùng trống để hiện Scripts commands.

Danh sách host hỗ trợ

Desktop

 1. http://truyentranh8.com/, http://truyentranh8.net/, http://truyentranh8.org/, http://truyentranhtam.com/, http://truyentranh869.com/, http://truyentranh86.com/
 2. http://iutruyentranh.com/
 3. https://truyentranh.net/
 4. https://comicvn.net/, https://beeng.net/
 5. https://hamtruyen.com/
 6. https://ntruyen.info/
 7. https://www.a3manga.com/
 8. http://truyentranhtuan.com/
 9. http://mangak.info/, http://mangak.com/, http://mangak.net/, https://truyendep.com/
 10. https://truyentranhlh.com/, https://truyentranhlh.net/
 11. http://hocvientruyentranh.com/, https://hocvientruyentranh.net/
 12. https://truyenhay24h.com/
 13. https://thichtruyentranh.com/
 14. http://truyen1.net/, http://truyentranh1.info/
 15. https://hentailxx.com/
 16. https://hentaivn.net/
 17. https://otakusan.net/Manga
 18. https://ngonphongcomics.com/
 19. http://www.nettruyen.com/, http://nhattruyen.com/
 20. http://www.hamtruyentranh.net/
 21. https://ttmanga.com/
 22. http://truyen.vnsharing.site/
 23. https://blogtruyen.com/, https://blogtruyen.vn/, https://blogtruyen.top/
 24. https://truyensieuhay.com/
 25. http://truyenchon.com/
 26. http://truyenqq.com/
 27. https://sachvui.com/the-loai/doc-truyen-tranh-online.html
 28. https://hentaicube.net/
 29. http://tuthienbao.com/
 30. https://vietcomic.net/
 31. https://hamtruyentranh.com/
 32. https://hoihentai.com/
 33. https://hoitruyentranh.com/
 34. https://truyenvn.com/

Mobile

 1. http://m.truyentranh8.com/, http://m.truyentranh8.net/, http://m.truyentranh8.org/, http://m.truyentranhtam.com/, http://m.truyentranh869.com/, http://m.truyentranh86.com/
 2. https://m.hamtruyen.com/
 3. http://m.hentailxx.com/
 4. https://hentaivn.net/
 5. https://m.blogtruyen.com/, https://m.blogtruyen.vn/, https://m.blogtruyen.top/

Video từng bước cài đặt

Nhấp vào ảnh để xem video hướng dẫn

Điện thoại Android

Hướng dẫn tải truyện tranh bằng điện thoại

Rating: -1

1 Votes