Idontknow / Blocker for Rankirani

Published:

Version: 1+3516657

Summary: جلوگیری از بازدید سایت های مشخص شده در blocklist

License: MIT

این اسکریپت برای سایت های ساخته شده با WD Booster Script - v2.0 (تنظیم شده برای rankirani.ir) طراحی شده است. برای سایر سایت های بازدید خودکار از اسکریپت Blocker for Autosurf استفاده کنید.
این اسکریپت در صورتی که سایتی که قرار است بازدید شود در blocklist وجود داشته باشد از باز شدن پاپ آپ جلوگیری می‌کند.
امکان افزودن یا حذف سایت ها در آرایه blocklist (خط 10) امکان پذیر است.

Rating: 0