gokhansea / ekşi fiş

Published:

Version: 0.3+9c330a0 updated

Summary: ekşi sözlük suser fişlemece

Copyright: 2012+, hibbard.eu

License: MIT; https://opensource.org/licenses/MIT

  Engellemek istemediğiniz, badi de yapmak istemediğiniz kişileri işaretleyerek entry'lerinin renkli gözükmesini sağlıyorsunuz. Her başlıkta işaretlediğiniz kişilerin entry'leri renklenmiş olarak size gözükecektir.

Bağış

Rating: 0