baivong / YYApp downloader

Published:

Version: 1.1.1+8f9730a updated

Summary: Tải truyện từ app.truyenyy.com định dạng txt hoặc html. Sau đó, bạn có thể dùng Mobipocket Creator để tạo ebook prc

Groups:

Support: https://github.com/baivong/Userscript/issues

License: MIT

YYApp downloader

Tải truyện từ app.truyenyy.com định dạng txt hoặc html. Sau đó, bạn có thể dùng Mobipocket Creator để tạo ebook prc.

Demo

YYApp downloader

Hướng dẫn

Tải truyện

Script hoạt động sẽ tạo ra nút Tải xuống tại trang giới thiệu truyện, click vào sẽ tải bộ truyện đó.
Bạn có thể theo dõi quá trình trong Console (F12 > console), nếu chương truyện lỗi sẽ hiện link màu đỏ.

Khi quá trình tải hoàn tất, định dạng file tải xuống là txt. Nếu bạn muốn sử dụng định dạng html, hãy chỉnh tham số textOnly trong mã nguồn thành false.

Chọn chương bắt đầu tải

Click chuột phải trên nút Tải xuống và nhập URL của chương cần bắt đầu vào khung nhập liệu, tiến trình sẽ bắt đầu từ chương đó đến cuối danh sách.

Tải từng chương riêng biệt

Nhấn vào nút Danh Sách Chương và Click chuột phải trên liên kết chương cần tải trong danh mục.

Dừng và tải xuống

Khi gặp lỗi trong quá trình tải mà không thể tiếp tục, tiến trình sẽ tự dừng và tải truyện.
Bạn có thể dừng và tải truyện ngay lập tức bằng cách click vào nút Tải xuống khi tiến trình đang chạy.

Đọc truyện

Với định dạng txt, bạn có thể đọc trực tiếp bằng các Ebook Reader phổ biến trên thiết bị của bạn. Ví dụ:

 • Windows: MobiPocket Reader.
 • Linux: FBReader.
 • Windows Phone: MoHoo Reader. Có thể cần sửa định dạng thành .txtbook và nên thiết lập Setting >> Reading > Scroll free : On để tránh lỗi ngắt chữ.
 • Android: AlReader.

Định dạng html thường không được hỗ trợ đọc trực tiếp hoặc có nhiều hạn chế, bạn nên chuyển sang dạng prc theo hướng dẫn dưới đây.

Tạo ebook prc

Tải phần mềm Mobipocket Creator. Khi cài đặt, nên chọn phiên bản Creator Home Edition.

Sau khi cài đặt hoàn tất, chạy Mobipocket Creator, trong mục Import From Exiting File, nhấp vào HTML document.

Tại trang Import from HTML document:

 1. Choose a file: Nhấn Browse..., chọn file truyện bạn vừa tải trước đó.
 2. Create publication in folder: Đây là vị trí chứa ebook sau khi tạo, nên để mặc định.
 3. Language: Chọn Vietnamese.
 4. Encoding: Chọn UTF-8.

Nhấn nút Import.

Sau khi import thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang cấu hình cho Ebook.

Mục Conver Image là nơi bạn chèn ảnh bìa cho Ebook. Nhấn nút Add a Conver image và chọn ảnh bạn muốn làm bìa rồi nhấn nút Update.

Để tạo mục lục cho các chương truyện, chọn mục Table of contents, nhấn nút Add a Table of contents.

Ở phần Table of Contents Title, bạn điền: Mục lục vào ô nhập liệu.

Phần Table of Contents Generation rules, bạn điền vào 3 ô trên dòng First level lần lượt là:

 1. Tagname: h2
 2. Attribute: class
 3. Value: title

Nhấn nút Update.

Đến đây bạn đã hoàn thành những việc cần thiết để tạo Ebook, Nhấn menu Build ở phía trên, sau đó chọn nút Build ở trang hiện ra để tạo Ebook định dạng prc. File này sẽ được lưu ở thư mục bạn chọn ở Create publication in folder. Trong thư mục này còn chứa một số file cấu hình khác, bạn có thể xóa chúng đi.

Rating: -1

1 Votes