Goets / RoofAssistV1.1a

// ==UserScript==
// @name    RoofAssistV1.1a
// @namespace http://deepanjanroy.me/
// @version  1.1
// @description Pindas roven!!!
// @include https://nl*.tribalwars.nl/game.php?*screen=place*
// @copyright 2018+, Maarten
// @licence MIT
// @updateURL https://openuserjs.org/meta/Goets/RoofAssistV1.1a.meta.js
// ==/UserScript==
var tier1;
var tier2;
var tier3;
var tier4;
var uren;
var aantalLc;

window.onload = function(e){
 InfoUpdate();
}

window.onkeypress = function (evt) {

  if (evt.keyCode == 73) {
    console.log("toets 'I' is ingedrukt --> Initiatie venster uren");
    console.log("Cookie 'aantalUur' = " + getCookie("aantalUur"));
    var uren = prompt("Hoeveel uur wilt u roven (1-10) : ", getCookie("aantalUur"));

    if (uren === null || uren === "") {
      setCookie("aantalUur",8,14);
      console.log("Niets ingevuld, cookie wordt veranderd naar 8 uur");
    } else {
      setCookie("aantalUur",uren,14);
      console.log("Cookie is updated naar : " + getCookie("aantalUur") + " uur");
      changeLc(parseInt(uren));
      setCookie("aantalLc",aantalLc,14);
      InfoUpdate();
      console.log("LC T2 (E): " + aantalLc + "\r\nLC T3 (R): " + aantalLc/2 + "\r\nLC T4 (T): " + aantalLc/3);

    }
  }

  if (evt.keyCode == 32) {
    document.getElementsByClassName("village_switch_link")[1].click();
    console.log("toets 'SPATIE' is ingedrukt --> Volgend dorp");
  }


  if (evt.keyCode == 90) {
    var selectAll = document.querySelectorAll(".units-entry-all");
    //console.log(selectAll); node van alle knoppen
    selectAll[2].click();
    tier1 = true;
    tier2=false;tier3=false;tier4=false;
  }

  if (evt.keyCode == 69) {
    document.getElementsByName("light")[0].focus();
    document.getElementsByName("light")[0].value = getCookie("aantalLc");
    tier2 = true;
    tier1=false;tier3=false;tier4=false;
  }

  if (evt.keyCode == 82) {
    document.getElementsByName("light")[0].focus();
    document.getElementsByName("light")[0].value = getCookie("aantalLc") / 2;
    tier3 = true;
    tier2=false;tier1=false;tier4=false;
  }

  if (evt.keyCode == 84) {
    document.getElementsByName("light")[0].focus();
    document.getElementsByName("light")[0].value = getCookie("aantalLc") / 3;
    tier4 = true;
    tier2=false;tier3=false;tier1=false;
  }

  if (evt.keyCode == 13) {
    if(tier1 === true){ document.getElementsByClassName("btn btn-default free_send_button")[0].click(); tier1=false;}
    if(tier2 === true){ document.getElementsByClassName("btn btn-default free_send_button")[1].click(); tier2=false;}
    if(tier3 === true){ document.getElementsByClassName("btn btn-default free_send_button")[2].click(); tier3=false;}
    if(tier4 === true){
      document.getElementsByClassName("btn btn-default free_send_button")[3].click();
      tier4=false;
    }
  }
};

function setCookie(name,value,days) {
  var expires = "";
  if (days) {
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000));
    expires = "; expires=" + date.toUTCString();
  }
  document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
}
function getCookie(name) {
  var nameEQ = name + "=";
  var ca = document.cookie.split(';');
  for(var i=0;i < ca.length;i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
    if (c.indexOf(nameEQ) === 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
  }
  return null;
}

function changeLc(waarde){
switch (waarde) {
        case 1:
          aantalLc = 30;
          break;
        case 2:
          aantalLc = 96;
          break;
        case 3:
          aantalLc = 168;
          break;
        case 4:
          aantalLc = 240;
          break;
        case 5:
          aantalLc = 312;
          break;
        case 6:
          aantalLc = 390;
          break;
        case 7:
          aantalLc = 468;
          break;
        case 8:
          aantalLc = 546;
          break;
        case 9:
          aantalLc = 630;
          break;
        case 10:
          aantalLc = 708;
          break;
       default:
         aantalLc = 546;
}
}

function InfoUpdate(){
 document.getElementsByClassName("explanatory-text")[0].innerHTML = " Eigenlijk maakt deze zin niet veel uit het is pas de volgende die zinnig is.<br>Aantal uur opgeslaan in browser = " + getCookie("aantalUur") + "<br>" + "Tier 2 : " + getCookie("aantalLc") + "\t| Tier 3 : " + getCookie("aantalLc")/2 + "\t| Tier 4 : " + getCookie("aantalLc")/3;
}